foto1
Чуждоезиково обучение: български за чужденци, немски, руски
foto1
Индивидуални уроци и подготовка за матура и сертификати
foto1
Задълбочени и трайни езикови умения
foto1
Български за чужденци
foto1
Преводи
Тел.+ 359 885 73 25 19

Е-mail: irenejoy@abv.bg

mylanguagestudio.eu

Плувайте в езика като в свои води!

<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" />

Преподавам индивидуални уроци по български език за чужденци от начално (А1) до експертно (С2) ниво.

Използвам руски, немски и английски като езици-посредници в началото на обучението.

Имам богат опит в преподаването на български за чужденци с ученици от Русия, Украйна, Беларус, Латвия, Австрия, Германия, Иран, Турция, Швеция, Великобритания и САЩ.

В работата си използвам най-вече „Учете български език“ на Департамента за езиково обучение – ИЧС, към Софийския университет (издателство „Д-р Иван Богоров“), „Български език за чужденци“ на Великотърновския университет (издателство „Фабер“) и „Български език като чужд за напреднали“ (ИК „Гутенберг“);

Използвам и много допълнителни текстове (граматически и лексикални, които подготвям самостоятелно в зависимост от потребностите и интересите на всеки конкретен ученик), аудио- и видео-материали.

Предлагам и възможност за on-line обучение през Скайп.

Някои от най-актуалните учебни системи по български език за чужденци можете да видите тук.