Предлагам индивидуални/ полуиндивидуални уроци или уроци в малки групи (до четирима ученици) в приятна и спокойна атмосфера.

Заедно избираме учебна система и определяме програма за обучението Ви.

Целта е комплексно изучаване на дадения език и формиране на задълбочени и трайни езикови умения, включващи говорене, четене, писане и слушане.

В работата си се стремя да използвам в максимална степен капацитета на съвременните учебни системи – CD, DVD, допълнителни задачи и упражнения, граматически таблици и тестове.

Използвам и много други допълнителни текстове, аудио- и видео-материали, свързани с културата на страната/страните, чийто език е предмет на изучаване.

Защо отдавам предпочитание на индивидуалното обучение?

  • • защото предполага учебен процес, съобразен в максимална степен с Вашите индивидуални особености и потребности;
  • • защото отчита конкретните Ви нужди и целите, които си поставяте;
  • • защото се базира на заетостта и свободното Ви време в дадения момент и Ви позволява сами да избирате интензивността и темпото на учене;
  • • защото е ефективна и резултатна форма на обучение, която предполага личностно обогатяване и развитие и успешно усвояване на дадения език.