foto1
Чуждоезиково обучение: български за чужденци, немски, руски
foto1
Индивидуални уроци и подготовка за матура и сертификати
foto1
Задълбочени и трайни езикови умения
foto1
Български за чужденци
foto1
Преводи
Тел.+ 359 885 73 25 19

Е-mail: irenejoy@abv.bg

mylanguagestudio.eu

Плувайте в езика като в свои води!

<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" />

Цената за 1 час (60 мин.) индивидуално обучение за нива A1-B1 е 20 лв.

Цената за 1 час (60 мин.) полуиндивидуално обучение е 18 лв. В този случай продължителността на урока е 1,5 часа (90 минути).

Цената за 1 час (60 мин.) индивидуално обучение за нива B2-C1 е 24 лв.

За корпоративни клиенти. В случай че уроците се провеждат във вашия офис, цената е с 20-50% по-висока.