Цената за 1 уч. ч. (45 мин.) индивидуално обучение за нива A1-B1 е 10 лв. Уроците се провеждат в блок от минимум 2 уч. ч.

Цената за 1 уч. ч. (60 мин.) индивидуално обучение за нива B2 и C1 e 15 лв.

Консултацията по избора на учебник и първият учебен час са безплатни.

Първото посещение, включващо консултацията по избора на учебник и първия учебен час, са безплатни.

В случай че уроците се провеждат във Вашия офис, цената е с 20-50% по-висока.